Quickscan Proces (1 dag)

€ 1.250,00

Door het uitvoeren van de quickscan ontstaat inzicht in het proces en wordt er een overzicht gemaakt van de potentiële verbeterpunten binnen het proces.

Een proces kan in dit geval een productieproces zijn, maar het kan ook een ander soort proces zijn zoals een administratief of zorgproces.

Definitieve afstemming zal altijd plaatsvinden op basis van telefonisch contact. De verwachte duur van de quickscan is uiteindelijk afhankelijk van de complexiteit van het te onderzoeken proces.

Let op, prijs is excl. BTW