Invoering Shop Floor Control (ERP planning op de werkvloer, 2020 - heden)

Om een einde te maken aan het vele papierwerk op de werkvloer heb ik Isah Shop Floor Control geïmplementeerd. Parallel daaraan is er een nieuwe werkkaart geïntroduceerd waarvan de voorzijde dienst doet als identificatie voor emballage (een vereiste voor ISO9001) en de achterzijde de basisinformatie voor de verschillende bewerkingen in de routing weergeeft.

In 3 fases worden alle productiemachines voorzien van een touchscreen waarop enkel de werkorders voor de betreffende machine wordt weergegeven. Als werknemer is het op die manier eenvoudig om snel in te klokken op een werkorder en kan men zich volledig richten op het productieproces.

Om dit werkend te krijgen was het nodig om veel aanpassingen te doen aan de inrichting van het ERP systeem en moest gezocht worden naar een uniforme werkwijze. Daarvoor waren er voor de verschillende afdelingen vaak verschillende werkwijzen.