Verbeteren Kwaliteitsysteem (2018)

De ISO audit. Van oudsher is dit voor veel bedrijven een noodzakelijk kwaad om toch aan je klanten te kunnen laten zien dat je als bedrijf op een gestructureerde en verantwoorde manier produceert. Waar het vroeger vooral de norm was die duidelijk voorschreef hoe je de verschillende aspecten van ISO moest regelen, zo hebben bedrijven tegenwoordig zelf meer regie om zelf te bepalen wat en hoe men ISO vormgeeft. Hierbij geldt: Datgene wat je beschrijft in je kwaliteitsysteem moet je ook als zodanig uitvoeren.

In dit geval hadden we te maken met een kwaliteitsysteem dat in de jaren behoorlijk vervuild was geraakt en door verschillende managers slechts ten dele was opgefrist. Het gevolg hiervan waren vele procedures die niet meer bestonden, of die inmiddels sterk gewijzigd waren.

We hebben het kwaliteitsysteem samen met de opdrachtgever terug gebracht naar een eenvoudige basis met alleen de hoogst noodzakelijke zaken en procedures. Van daaruit zijn we het systeem weer gaan uitbreiden tot het niveau waar het nu staat.

Door het uitvoeren van interne audits worden de bestaande procedures periodiek getoetst zodat het systeem up to date blijft. Daarnaast zorgen deze audits ook voor het ontstaan van noodzaak om nieuwe procedures op te stellen.