Training, Coaching & Workshop

 

LEAN heeft zich bewezen als duurzame en aantoonbare methode om processen en organisaties te verbeteren. VELTIOS biedt praktische trainingen, workshops en coaching welke meteen ingezet kunnen worden in de praktijk en zo direct resultaat opleveren.  

In de training leren medewerkers wat de basisprincipes van LEAN zijn en wat er bij komt kijken om deze direct, met succes, toe te kunnen passen binnen het bedrijf. Door concreet te oefenen met situaties uit de eigen praktijk levert een training LEAN meteen resultaat op voor het bedrijf.

Bij de ééndaagse workshops kunt u denken aan het in teamverband maken van een Value Stream Map, door achtereenvolgens een huidige situatie (IST) en een gewenste situatie (SOLL) te maken kan eenvoudig een plan worden gemaakt om het proces te optimaliseren. Ook kan gedacht worden aan het maken van een LEAN-nulmeting van het bedrijf. In deze workshop krijgt het team inzicht in hoe LEAN er gedacht wordt binnen het bedrijf en wat er voor nodig is om te bewegen naar een cultuur van continue verbetering. 

VELTIOS draagt middels training en workshops niet alleen de kennis met betrekking tot LEAN over, maar begeleidt en coacht ook bij de toepassing zodat het resultaat ingebed kan worden in de bedrijfscultuur. 

De trainingen, workshops en coaching worden altijd op maat aangeboden zodat de best mogelijke output behaald wordt en kunnen zowel online als fysiek op locatie aangeboden worden.