Implementatie kanban (minimale voorraden, 2019)

Bij aanvang van dit project waren er de volgende problemen:

  • Materiaal niet (op tijd) aanwezig
  • Doordat materiaal niet aanwezig was werd te laat begonnen met produceren waardoor elke bewerking met spoed gemaakt moest worden.
  • Ingekochte materiaal had vaak de verkeerde revisie waardoor of nieuw materiaal ingekocht moest worden of het materiaal aangepast moest worden.

Door het invoeren van een goed wijzigingsbeheer (ECN, Engineering Change Notification) en het aanleggen van strategische voorraden op de juiste niveau's is er rust gekomen in de planning. Het ingekochte materiaal is tegenwoordig vrijwel altijd op tijd op de juiste plek aanwezig. En mocht er toch onverhoopt iets te laat of verkeerd geleverd worden is er voldoende rust om dit snel op te lossen.

Volgende fase in dit project wordt om een tool te ontwikkelen waarmee in de toekomst nieuwe producten of productgroepen eenvoudig toegevoegd kunnen worden in het bestaande systeem en waarbij meteen duidelijk wordt wat er aangepast moet worden in de bestaande kanban voorraden en welke producten toegevoegd moeten worden aan het kanban systeem.